GANG WAR

PROSIMY O KOMENTARZ JEŻELI MASZ JAKIEŚ UWAGI LUB SPOSTRZEŻENIA 

Drużyny biorące udział

ZAPISY DRUŻYN!!!

Strefy wpływów:

Czerno

Elektro

„GANG WAR’S”
Zapraszam do zapoznania się z opisem i regulami w grze klanowej do gry DayZ Standalone.
WSTĘP:
W świecie postapokaliptycznym panują inne zasady, Przetrwali tylko nieliczni i mogą czuć się opuszczeni przez boga. Grupa wybranych nie poddała się losowi i postanowiła zdobyć władzę nad częścią Czarnorusi. Powstały Gangi które w swoich szeregach mają wyjątkowych zawodników i korzystając z ich umiejętności zdobywają władzę i pozycję na świecie….
Gra toczy się na terenach największych miast na południu czernorusi Cherno i Elektro. Każdy Gang Ustala z którego miasta chce pochodzić oraz gdzie znajduje się jego siedziba. Zadaniem gangów jest zdobywanie siedziby wrogów przez co uzyskują wpływy podbitego gangu.Mapy miast i wplywy klanów są zaznaczane na stronie www.shadows.ayz.pl.
CHERNO I OKOLICE

Cherno podział

(KLIKNIJ NA MAPĘ)

ELEKTRO I OKOLICE

Elektro podział vol 1

(KLIKNIJ NA MAPĘ)

Każda próba ataku na wrogi klan musi zostać poprzedzona odpowiednią informacją (aktem wypowiedzenia wojny o teren) wysłaną do szefa konkurencyjnego gangu I GAME MASTERA (wzór na stronie forum). Po ustaleniu terminu walki obydwie drużyny przystępują do walki. Uzbrojenie, taktyka, ilość graczy jest dowolna jednak nie może przekraczać maksymalnej ilosci graczy dozwolonej na serwerze. Rozgrywka toczy się dopóki gracze z konkurencyjnego klanu nie zginą lub nie zrezygnują z walki albo nie zostanie zdobyty ustalony punkt (opcja wybierana przed walką). W przypadku wygrania przez ekipę atakującą zdobywa ona teren o który toczyła się potyczka i przejmuje kontrolę nad tym terenem (dzielnicą).W przypadku wygrania przez obrońców teren zostaje w ich władaniu.
Każdy Gang może wyzwać do walki dowolny inny jednak potyczka pomiędzy gangami może odbywać się tylko raz na dobę ( Czyli drużyna która atakowała inny Gang nie może zostać zaatakowana ani atakować ponownie w ten sam dzień oraz drużyna która broniła terenu nie może zostać zaatakowana lub sama atakować tego samego dnia.)
Po odbyciu wszystkich walk na serwerze raz na dobę będzie aktualizowana mapa wpływów poszczególnych gangów.
TERMINOLOGIA:
GAME MASTER ( GM) – osoba odpowiedzialna za przestrzeganie reguł w trakcie trwania gry klanowej
SEKTOR – Miejsce na mapie elektro lub cherno (zaznaczone cyfrą)
SEKTOR NEUTRALNY – Miejsce nie zajęte przez żaden gang. Nie mozna o nie toczyć wojen, zająć może je tylko nowy gang lub gang który stracił swój ostatni teren.
SEKTOR ZAJĘTY – miejsce pozostające pod wpływem jednego z gangów ( można o nie toczyć wojny)
AKT WYPOWIEDZENIA WOJNY – formularz wypełniany przez gang atakujący i wysyłany do GM I szefa gangu terenu który jest celem ataku.
REGULAMIN:
1. Miejscem potyczek są miasta polożone na południu mapy Chernarus > Chernogorsk i Elekrozavodsk.
2. Każdy Gang zgłasza miejsce swojej siedziby (SEKTOR) w jednym z powyższych miast i jest ono ustanawiane jako „siedziba główna gangu”.
3. W przypadku gdy kilka gangów zgłosi chęć ustanowienia swojej siedziby głównej w tym samym miejscu , o tym komu zostanie ono przypisane decyduje data wpłynięcia informacji o zajęciu miejsca do administatora gry (zasada KTO PIERWSZY TEN LEPSZY).
4. Zabawa odbywa się na serwerze prywatnym Grupy The Shadows i na Stronie oraz forum Grupy (www.shadows.ayz.pl) będą umieszczane wszystkie informacje odnośnie gry jak i postępów w zdobywaniu terenów przez gangi.
5. Chęć zdobycia terenu musi zostać poprzedzona wypowiedzeniem wojny o dany teren (AKT WYPOWIEDZENIA WOJNY).
6. Po wypowiedzeniu wojny o dany teren gang musi przygotować sie do walki ( ma na to min. 24 godziny od momentu wypowiedzenia wojny) Termin ustalany jest przez szefów gangów.
7. Brak którejkolwiek ze stron podczas bitwy skutkuje walkowerem i w przypadku braku gangu broniącego teren automatycznie drużyna ta traci władzę nad terenem. Jeżeli nie ma drużyny atakującej uznaje się teren za obroniony i pozostaje on w władaniu drużyny broniącej.
8. Dopuszcza się dowolne uzbrojenie oraz taktykę podczas wojny o teren (KATEGORYCZNIE ZABRANIA SIĘ UŻYWANIA CHEATÓW I PROGRAMÓW CHEATUJĄCYCH). Jeżeli zostanie udowodnione chetowanie to osoba oraz jej gang zostają wydaleni z gry oraz dostają zakaz wchodzenia na serwer Grupy The Shadows (ban).
9. Jeżeli drużyna nie jest aktywna (brak jakiegokolwiek kontaktu) przez 7 dni jej teren jest zerowany ( staje się neutralny)
10. Jezeli gang straci swój ostatni Sektor ma prawo zająć jeden z pozostałych sektorów neutralnych.
11. Przed bitwą dowódcy gangów ustalają tryb rozgrywki:
Last Man Standing – wygrywa gang który zostanie przy życiu
Capture point – gang atakujący musi zdobyć odpowiedną lokację na mapie ( ustalona przez drużynę broniącą)
W przypadku braku porozumienia tryb rozgrywki wybiera GAME MASTER.
12. Administracja serwera nie odpowiada za błędy i nieprawidłowe działanie serwera (lagi, przypadkowe restarty i inne).
13. W przypadku AWARI serwera podczas rozgrywki po przywróceniu serwera obowiązuje 5 minutowe zawieszenie broni (zakaz strzelania do kogokolwiek) celem przegrupowania się pozostałych przy życiu członków obydwu gangów. (złamanie tej zasady skutkuje PRZEGRANĄ drużyny łamiącej przepis)
14. Walka odbywa się na terenie CAŁEGO MIASTA a nie tylko na terenie sektora o który jest wojna ( walka o sektory elektro odbywają się na terenie całego elektro a walka o sektory cherno na terenie całego cherno).

Dodaj komentarz

Strona klanu Shadows